Hiển thị toàn bộ chứng khoán (đang xem)

Chế độ này hiển thị toàn bộ chứng khoán có trên thị trường.
Hướng dẫn: Bấm "Hiển thị toàn bộ chứng khoán" >> Bấm "Lưu lại"

Chỉ hiển thị chứng khoán được chọn

Chế độ này chỉ hiển thị những chứng khoán đã được chọn trong danh sách.
Hướng dẫn: Bấm "Chỉ hiện chứng khoán được chọn" >> Chọn mã cần hiển thị >> Bấm "Lưu lại"
  • Hướng dẫn: Chọn Mã chứng khoán cần hiển thị, bấm lưu lại để thực hiện...
  • Chữ bắt đầu:
  • Lựa Chọn cột cần hiển thị, bấm lưu lại để thực hiện
Bảng tĩnh Chế độ cuộn Chế độ Lật trang
Lưu ý: Trình duyệt tương thích: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 8.0 trở lên. Sử dụng trình duyệt Google Chrome hoặc Mozilla Firefox để có tốc độ xử lý Javascript nhanh hơn, sử dụng ít bộ nhớ hơn. Ẩn thông báo này
Đơn vị giá: 1,000VNĐ
Đơn vị K.L: 10CP
Copyright © 2016 Navibank Securities
Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, Số 521 Kim Mã, Hà Nội - tel :04-37245999
Click để biết thêm chi tiết